July 12, 2018

Hebrew

, לאחר שחייתי כמה שנים טובות בישראל, אני מבין לעומק את יכולתם של מפתחים ישראלים וקצב העבודה בארץ
.לפיכך אני מאמין שאני הכתובת הנכונה למי שמחפש עבודה מאתגרת ובסביבה שמקבלת ראש גדול
מוזמן/ת ליצור קשר, קפה עלי
ריצ׳רד
Richard@mantechit.com.au or 02 99571022